Счетоводна къща Успех Консулт
Счетоводни услуги в град София, ж-к Люлин 2

ТРЗ и личен състав

Нашия екип от специалисти извършва:

  • изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати;
  • изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, анекси;
  • попълване на трудови и осигурителни книжки;
  • изчисляване на данъци върху доходите;
  • изчисляване на социални и здравни осигуровки;
  • изчисляване на отпуски и обезщетения;
  • подаване на необходимите декларации в ТД на НАП и други.

Предлагаме качествени, бързи и ценово обосновани счетоводни услуги.